МХТС-ийн намрын нээлттэй семинар-1 боллоо

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын нээлттэй семинар-1-т докторын зэрэг шинээр хамгаалсан багш нар 2020 оны 10 сарын 14 өдөр илтгэл тавьлаа.

“8 түвшинт моод солих модуляци” А.Мөнхбаяр ХС-ын багш​

“Research on Attribute-Based Authorization and Revocation over Collaborative Data” В.Нямсүрэн МСАБС-ын багш

“Self-Reconstruction of Wireless Mesh Networks based on IEEE 802.11 Infrastructure-Mode”  До.Эрдэнэтуяа МСАБС-ын багш